Kan ik onder het voorlopig koopcontract uit?

Antwoord:

De term ‘voorlopig’ suggereert meer vrijblijvendheid dan er in werkelijkheid is. U zit aan een voorlopig koopcontract wel degelijk vast. Als koper hebt u wel het recht om binnen 3 werkdagen en zonder opgaaf van reden af te zien van de aankoop. De bedenktijd gaat in op het moment dat de koper het voorlopig koopcontract heeft ontvangen.

Vaak zijn er in een voorlopig koopcontract ontbindende voorwaarden opgenomen. Dat betekent dat in het geval een van de overeengekomen voorwaarden van toepassing is, de koop niet doorgaat, zonder dat er kosten in rekening worden gebracht. Er zijn tal van ontbindende voorwaarden mogelijk.
Een voorbeeld van een ontbindende voorwaarde kan zijn dat de koop alleen doorgaat in het geval u de financiering rond krijgt. Mocht blijken dat u de koopsom niet kunt betalen, dan kunt u zonder verdere kosten van de koop af. Als u zo'n ontbindende voorwaarde niet bent overeengekomen en u kunt de koopsom niet opbrengen, dan bent u een hoge boete verschuldigd (meestal 10% van de koopprijs).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-03-2016

Stuur door aan een vriend