Kan ik onder een concurrentiebeding uitkomen?

Antwoord:

U kunt uw werkgever vragen of hij vrijwillig meewerkt aan matiging of vernietiging van het concurrentiebeding.

Doet hij dat niet? Dan kunt u een procedure starten bij de kantonrechter waarin u de werkgever dagvaardt. U vordert dan gehele of gedeeltelijke vernietiging van het concurrentiebeding. Eventueel kunt u met uw nieuwe werkgever afspreken dat hij de claims die voortvloeien uit het concurrentiebeding voor zijn rekening neemt.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-08-2016

Stuur door aan een vriend