Kan ik nog onder de huurovereenkomst voor een jaar uit?

Antwoord:

In principe zit u aan de huurovereenkomst vast als er geen tussentijdse opzegging is overeengekomen.

Bij bijzondere omstandigheden is tussentijdse opzegging mogelijk via de rechter. De kans van slagen is het grootst in het geval u melding kunt maken van omstandigheden die ten tijde van het ondertekenen van het huurcontract nog niet bekend waren.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

04-04-2016

Stuur door aan een vriend