Kan ik nog bezwaar indienen nadat de bezwaartermijn is verlopen?

Antwoord:

Nee, dat kan niet meer. Als u na de termijn toch een bezwaarschrift indient, wordt uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat de bezwaarcommissie (een commissie die oordeelt over uw bezwaren), uw bezwaar niet inhoudelijk behandelt. Ze stelt alleen vast dat het bezwaar te laat is ingediend.

Kunt u heel dringende redenen aanvoeren waardoor u te laat bent? Dan kan de bezwaarcommissie toch uw bezwaar in behandeling nemen. De praktijk leert dat een bezwaarcommissie daar erg terughoudend mee is. Soms is het nog wel mogelijk om dan een herziening aan te vragen. Er moeten dan nieuwe feiten en omstandigheden zijn waardoor de beslissing niet langer in stand kan blijven.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-07-2016

Stuur door aan een vriend