Kan ik na scheiding het eenhoofdig ouderlijk gezag over mijn kind krijgen?

Antwoord:

Tijdens het huwelijk hebben ouders samen het ouderlijk gezag over hun kinderen.

Ook na een echtscheiding loopt het gezamenlijk ouderlijk gezag gewoon door,tenzij één van de ouders of beiden de rechtbank verzoeken het gezag over een kind (of de kinderen) aan een van hen toe te wijzen. De rechter zal dit verzoek alleen inwilligen als dat in het belang van het kind wordt geacht.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-10-2014

Stuur door aan een vriend