Kan ik na overlijden van mijn echtgenoot in ons huis blijven wonen of kunnen zijn kinderen daar bezwaar tegen maken?

Antwoord:

Ja, u kunt in het huis blijven wonen.

De belangrijkste nieuwe regel van het nieuwe erfrecht is de zogenaamde wettelijke verdeling. Dit houdt in dat alle bezittingen van de overledene naar de nog in leven zijnde partner gaan, naar u dus. Zijn er kinderen? Dan krijgen die een vordering op u, ter grootte van hun erfdeel. Zij kunnen die vordering pas opeisen als u overlijdt. Er hoeft dus geen testament meer aan te pas te komen.

In het oude erfrecht konden kinderen wél hun erfdeel opeisen. De langstlevende was dan verplicht het erfdeel aan de kinderen uit te betalen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-09-2014

Stuur door aan een vriend