Kan ik na overlijden van mijn echtgenoot in ons huis blijven wonen of kunnen zijn kinderen daar bezwaar tegen maken?

Antwoord:

De belangrijkste nieuwe regel van het nieuwe erfrecht is de zogenaamde wettelijke verdeling. Dit houdt in dat alle bezittingen van de overledene naar de nog in leven zijnde partner gaan. Zijn er kinderen, dan krijgen die een vordering op de langstlevende ouder, ter grootte van hun erfdeel. Zij kunnen die vordering pas opeisen als ook die laatste echtgenoot is overleden. Er hoeft dus geen testament meer aan te pas te komen om het zo te regelen dat de langstlevende partner kan doorleven zoals hij of zij gewend was. In het oude erfrecht konden kinderen hun erfdeel opeisen. De langstlevende was dan verplicht het erfdeel aan de kinderen uit te betalen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

01-04-2011

Stuur door aan een vriend