Kan ik mijn woning onderverhuren?

Antwoord:

Een huurder van een woonruimte mag zijn woning niet geheel of gedeeltelijk onderverhuren tenzij de verhuurder daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Een uitzondering vormt het verhuren van een gedeelte van de woning, bijvoorbeeld een kamer, maar alleen als de huurder zelf in de woning woont. U zult dus toestemming moeten vragen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

04-04-2016

Stuur door aan een vriend