Kan ik mijn studiekosten vergoed krijgen?

Antwoord:

In bepaalde gevallen kun je een 'tegemoetkoming scholieren' krijgen. Je moet minimaal 18 jaar zijn en een opleiding volgen in het voortgezet onderwijs of in het volwassenenonderwijs. Je kunt in ieder geval een basistoelage krijgen en soms ook een aanvullende toelage. Dit hangt af van je situatie.

De tegemoetkoming is een gift. Je kunt hiermee meerdere zaken aanschaffen, zoals boeken en leermiddelen. Het studentenreisproduct is geen onderdeel van de tegemoetkoming scholieren.

Bij DUO vindt je meer informatie over de tegemoetkoming scholieren. Hier staat ook hoe je de tegemoetkoming kunt aanvragen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-05-2013

Stuur door aan een vriend