Kan ik mijn kind tegen de wil van de moeder erkennen?

Antwoord:

Om het kind bij de registers van de burgerlijke stand te erkennen, hebt u toestemming van de moeder nodig. Als de moeder niet wil dat u het kind erkent, kunt u via een gerechtelijke procedure toch erkenning afdwingen. U moet hiervoor kunnen aantonen dat u de verwekker bent van het kind. Daarnaast mag de erkenning de band tussen moeder en kind en de belangen van het kind niet schaden.

Als aan het bovenstaande is voldaan, geeft de rechter toestemming om het kind te erkennen. U hebt dan geen toestemming van de moeder nodig. Die wordt namelijk vervangen door de rechterlijke toestemming. U kunt dan met het vonnis naar de burgerlijke stand.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-04-2012

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend