Kan ik mijn ex-partner dwingen de in onderling overleg afgesproken alimentatie te betalen?

Antwoord:

Hebben u en uw ex-partner het geregistreerd partnerschap zonder tussenkomst van de rechter beëindigd (door een verklaring op te maken bij een notaris of advocaat). Dan is er geen executoriale titel.

Een executoriale titel is een rechterlijke uitspraak waarin staat dat u recht hebt op alimentatie en waarmee u rechtsmaatregelen kunt nemen. U moet dus eerst een executoriale titel hebben. Die krijgt u door bij de rechtbank een procedure vaststelling partneralimentatie te starten. De verklaring die u beiden heeft ondertekend kan als bewijs dienen dat u en uw partner een alimentatieafspraak zijn overeengekomen. Grote kans dat de rechtbank uw verzoek inwilligt (afspraak is afspraak). Hebt u zo'n executoriale titel? Dan kunt u stappen ondernemen. In het geval uw ex dan nog steeds weigert te betalen, kunt u via de deurwaarder maatregelen nemen, bijvoorbeeld loonbeslag.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-09-2014

Stuur door aan een vriend