Kan ik mijn buitenlands rijbewijs omwisselen in een Nederlands rijbewijs?

Antwoord:

Als u een geldig rijbewijs heeft dat is afgegeven in een ander land dan hiervoor vermeld, of op de Nederlandse Antillen of Aruba, dan kunt u dat nog tot 185 dagen na vestiging in Nederland gebruiken. In die periode zult u moeten zorgen voor een Nederlands rijbewijs.

Als u een rijbewijs heeft dat is afgegeven in een van de landen van de Europese Unie of in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland dan kunt u van dit rijbewijs gebruik blijven maken voor de maximale termijn van 10 jaar gerekend vanaf de datum van afgifte van het rijbewijs. Bent u echter in het bezit van een rijbewijs met een kortere geldigheidsduur dan 10 jaar dan mag u van dit rijbewijs gebruik blijven maken tot de dag dat het rijbewijs geldig is. Als op het moment van vestiging in Nederland uw rijbewijs reeds ouder is dan 9 jaar dan mag u 1 jaar blijven rijden met uw huidige rijbewijs. Na het verstrijken van de erkenningduur in Nederland moet u in het bezit zijn van een Nederlands rijbewijs. U moet dan uw rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. U mag uw rijbewijs ook eerder omwisselen als u dit wenst. U moet uw omwisselingsaanvraag indienen voordat de geldigheidsduur van uw rijbewijs gaat verstrijken.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-09-2013

Stuur door aan een vriend