Kan ik mijn buitenlands rijbewijs omwisselen in een Nederlands rijbewijs?

Antwoord:

Heeft u een rijbewijs dat is afgegeven in een van de landen van de Europese Unie of in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland? Dan kunt u van dit rijbewijs gebruik blijven maken voor de maximale termijn van 10 jaar gerekend vanaf de datum van afgifte van het rijbewijs. Heeft u een rijbewijs met een kortere geldigheidsduur dan 10 jaar? Dan mag u van dit rijbewijs gebruik blijven maken tot de dag dat het rijbewijs geldig is.

Als op het moment van vestiging in Nederland uw rijbewijs reeds ouder is dan 9 jaar dan mag u 1 jaar blijven rijden met uw huidige rijbewijs. Na het verstrijken van de erkenningduur in Nederland moet u in het bezit zijn van een Nederlands rijbewijs. U moet dan uw rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. U mag uw rijbewijs ook eerder omwisselen als u dit wenst. U moet uw omwisselingsaanvraag indienen voordat de geldigheidsduur van uw rijbewijs gaat verstrijken.

Heeft u een geldig rijbewijs dat is afgegeven in een ander land dan hierboven vermeld, of op de Nederlandse Antillen of Aruba? Dan kunt u dat nog tot 185 dagen na vestiging in Nederland gebruiken. In die periode zult u moeten zorgen voor een Nederlands rijbewijs.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

16-09-2015

Stuur door aan een vriend