Kan ik mijn bezwaarschrift bij de gemeente ook mondeling toelichten?

Antwoord:

Voordat een bestuursorgaan op het bezwaar beslist, moet zij belanghebbenden in de gelegenheid stellen om te worden gehoord. Het bestuursorgaan stelt daarvan in ieder geval de indiener van het bezwaarschrift op de hoogte.

In de volgende gevallen zijn bestuursorganen niet verplicht om te horen in de bezwaarprocedure:

  • het bezwaarschrift is kennelijk niet-ontvankelijk.
  • het bezwaarschrift is kennelijk ongegrond.
  • belanghebbenden verklaren zelf dat zij niet gehoord willen worden.
  • het bezwaar wordt gehonoreerd zonder de belangen van andere belanghebbenden te schaden.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-07-2016

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend