Kan ik meteen worden ontslagen nu mijn werkgever een ontslagvergunning voor mij heeft?

Antwoord:

Nee, uw werkgever mag u niet onmiddellijk ontslaan. Uw werkgever moet de wettelijke opzegtermijnen in acht nemen. Hoelang de opzegtermijn is als uw werkgever u wil ontslaan, hangt af van de tijd dat u bij deze werkgever in dienst bent geweest. Omdat uw werkgever een ontslagvergunning voor u heeft, gaat er een maand opzegtermijn af van de wettelijke termijn. Hieronder ziet u wat de opzegtermijnen zijn:

  • dienstverband korter dan 5 jaar: 1 maand
  • dienstverband tussen 5 en 10 jaar: 1 maand
  • dienstverband tussen 10 en 15 jaar: 2 maanden
  • dienstverband langer dan 15 jaar: 3 maanden

De opzegtermijn kan verder worden ingekort, maar alleen als u valt onder een CAO die daarover bepalingen heeft. De opzegtermijn kan altijd langer zijn dan deze termijnen, maar is minimaal 1 maand.

Per 1 juli 2015 treden de bepalingen over het ontslag van de Wet werk en zekerheid in werking. De periode van het aanvragen van een ontslagvergunning wordt van de opzegtermijn afgetrokken. De opzegtermijn is minimaal 1 maand.

Bij een dienstverband langer dan 2 jaar heeft u recht op een transitie-vergoeding, die ook weer afhankelijk van het aantal dienstjaren.

 

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

03-06-2015

Stuur door aan een vriend