Kan ik met mijn klacht over een hulpverlener in de jeugdzorg terecht bij de Inspectie?

Antwoord:

Nee. Hier kunt u uw klacht niet indienen. U kunt de Inspectie Jeugdzorg wel op de hoogte stellen van uw klacht. Uw melding kan voor de Inspectie wel reden zijn om een onderzoek in te stellen. De Inspectie Jeugdzorg controleert de kwaliteit van de jeugdzorg.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-06-2014

Stuur door aan een vriend