Kan ik met mijn klacht over een hulpverlener in de jeugdzorg terecht bij de Inspectie?

Antwoord:

Bent u niet tevreden over de informatie die het zorgkantoor gegeven heeft of over de zorgbemiddeling, dan kunt u een klacht bij het zorgkantoor indienen. Zet bovenaan in de brief dat het om een klacht gaat.

Het zorgkantoor moet uw klacht volgens een vaste procedure behandelen. Dit houdt onder andere in:

  • U moet binnen 6 weken antwoord krijgen. Deze periode kan verlengd worden tot 10 weken.
  • U moet de mogelijkheid krijgen om gehoord te worden. Het zorgkantoor is verplicht u deze mogelijkheid te bieden.

Als u niet tevreden bent over het antwoord op uw klacht, kunt u zich wenden tot de Nationale ombudsman.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-06-2013

Stuur door aan een vriend