Kan ik in plaats van mijn collectief vervoerspas voor de Regiotaxi ook een persoonsgebonden budget ontvangen.

Antwoord:

Nee, Voor de Regiotaxi krijgt u geen persoonsgebonden budget. De Regiotaxi is een algemene voorziening. Dat zijn voorzieningen die u deelt met anderen: U zit samen met anderen in de bus. Voor algemene voorzieningen kunt u geen pgb (persoonsgebonden budget) krijgen. Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Laatst gewijzigd

16-04-2013

Stuur door aan een vriend