Kan ik in 2013 een persoonsgebonden budget (pgb) uit de AWBZ krijgen?

Antwoord:

Ja, wanneer uw indicatie minstens 1 jaar geldig is, is dat onder voorwaarden mogelijk.

Pgb bij indicatie voor verblijf, persoonlijke verzorging en/of verpleging

U komt in aanmerking voor een pgb als u een indicatie heeft voor verblijf, persoonlijke verzorging en/of verpleging, al dan niet in combinatie met begeleiding.

Pgb bij ten minste 10 uur begeleiding per week

Heeft u alleen de indicatie ‘begeleiding’? Dan kunt u een pgb krijgen als deze indicatie geldig is voor minimaal 10 uur per week. Een dagdeel begeleiding Groep (dagbesteding) telt als 1 uur. Gezinnen mogen de uren begeleiding bij elkaar optellen. Voor Begeleiding Individueel wordt een andere berekening gehanteerd voor het bepalen van het aantal uren.

Als u in 2012 een pgb had voor begeleiding, dan houdt u dit pgb met een geldige indicatie. Vanaf 2014 geldt de 10-uren grens voor alle cliënten met de indicatie begeleiding. Dus ook voor bestaande pgb-houders.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van CIZ.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-05-2013

Stuur door aan een vriend