Kan ik in 2014 een persoonsgebonden budget (pgb) uit de AWBZ krijgen?

Antwoord:

U kunt een pgb-AWBZ krijgen, als geen zorg in natura beschikbaar is en u het pgb niet alleen gaat gebruiken voor het inkopen van zorg bij gecontracteerde zorgaanbieders. Wel gelden er voorwaarden.

U komt in aanmerking voor een pgb-AWBZ:

  • met een indicatie voor persoonlijke verzorging of verpleging, of
  • met een indicatie voor langdurig verblijf, of
  • als het pgbwordt aangevraagd aansluitend op een eerdere pgb-toekenning;
  • als u samen met een medegezinslid een indicatie hebt  voor minstens 10 uur begeleiding per week.

U komt niet in aanmerking voor het pgb-AWBZ:

  • als de zorgvraag korter duurt dan 1 jaar, of
  • met een indicatie voor enkel en alleen begeleiding voor minder dan 10 uur begeleiding per week, tenzij een medegezinslid al een pgb ontvangt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van CIZ.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-04-2014

Stuur door aan een vriend