Kan ik iets ondernemen tegen de vergunning die de buurman heeft gekregen om een boom te kappen die op ons beider erf staat?

Antwoord:

Ja, u kunt de beslissing van de gemeente dat de boom gekapt wordt (de vergunning) aanvechten. U hebt het recht om als belanghebbende een bezwaarschrift in te dienen. Denk eraan dat u dat moet doen binnen 6 weken nadat de vergunning is afgegeven.

Spoedeisend belang

De gemeente zal u uitnodigen om uw standpunt mondeling toe te lichten. Maar in de tussentijd mag uw buurman de boom alvast kappen. Hij heeft immers een vergunning. Als hij dat gaat doen betekent dat, dat de gevolgen onomkeerbaar zijn en het indienen van een bezwaarschrift geen zin meer heeft. In dit geval kunt u een spoedvoorziening bij de rechtbank, sector bestuursrecht, aanhangig maken. De voorwaarden daarvoor zijn dat u een spoedeisend belang moet hebben en dat u een rechtsmiddel hebt ingesteld. U heeft een spoedeisend belang want de buurman dreigt met kappen en u hebt bezwaar ingesteld.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

29-03-2016

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend