Kan ik iets doen tegen een hoge huurprijs?

Antwoord:

U moet dan de huurcommissie inschakelen. U kunt aan de huurcommissie een verzoek doen om de redelijkheid van de huur te beoordelen. De huurcommissie beoordeelt de huurprijs aan de hand van een puntenstelsel. Als de huur hoger is dan de maximaal redelijke huur volgens het puntenstelsel, dan zal de huurcommissie de huur vaststellen op de maximaal redelijke huur. De huurcommissie kan de huur ook lager vaststellen dan de maximaal redelijke huur als de onderhoudstoestand van de woning daar aanleiding toe geeft. De huurder moet dit dan wel in zijn verzoek vermelden. De uitspraak van de huurcommissie heeft overigens terugwerkende kracht tot aan de datum van de huurovereenkomst. Er zijn speciale formulieren ontworpen om bepaalde huurkwesties voor te leggen aan de huurcommissie.

Wel moet het verzoek binnen 6 maanden na het ingaan van de huurovereenkomst zijn ontvangen. Huurt u langer dan die 6 maanden? Dan kunt u een voorstel tot huurverlaging bij de verhuurder indienen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

04-04-2016

Stuur door aan een vriend