Kan ik het vaderschap achteraf ontkennen?

Antwoord:

Dat kan.

Uiterlijk binnen één jaar nadat u bekend bent geworden met het feit dat u mogelijk de biologische vader niet bent, kunt u een procedure ontkenning vaderschap opstarten. Die termijn van een jaar is bindend.

Laat u het jaar verstrijken? Dan bent u te laat en kunt u alleen nog via een omweg uw doel bereiken. Het kind heeft namelijk ook de mogelijkheid om een dergelijk verzoek in te dienen.

Om de procedure ontkenning vaderschap te laten slagen moet vaststaan dat u niet de biologische vader van het kind bent. Als de rechter het verzoek toewijst, dan wordt het vaderschap geacht nooit te hebben bestaan. Het kind is dan geen wettelijk erfgenaam meer en u bent bij een echtscheiding ook niet onderhoudsplichtig ten aanzien van het kind. De kosten die u in het verleden voor het kind hebt gemaakt, kunt u niet terugvorderen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

11-05-2015

Stuur door aan een vriend