Kan ik het ouderlijk gezag terugkrijgen?

Antwoord:

Dat is wel mogelijk. Er zal wel sprake moeten zijn van een wijziging van omstandigheden. De rechter heeft destijds niet zomaar het verzoek van uw ex om het eenhoofdig ouderlijk gezag ingewilligd. De rechter zal het verzoek slechts afwijzen in het geval inwilliging van uw verzoek niet in het belang van de kinderen is.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

25-03-2011

Stuur door aan een vriend