Kan ik het eenhoofdig ouderlijk gezag krijgen als het gezamenlijk ouderlijk gezag niet werkt?

Antwoord:

Dat kan wel, maar een verzoek om het eenhoofdig ouderlijk gezag wordt door de rechter niet snel ingewilligd. De andere ouder wordt op die manier toch op een zijspoor gezet. Een dergelijk verzoek wordt alleen maar ingewilligd als het in het belang van het kind is. Dat kan zijn in het geval ouders zo verschillend over opvoedingsaspecten denken, dat bij continuering van het gezag de kinderen klem komen te zitten tussen de ouders.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-10-2014

Stuur door aan een vriend