Kan ik een zorgverzekering voor iemand anders afsluiten?  

Antwoord:

U kunt zonder toestemming voor iemand anders een zorgverzekering afsluiten als het gaat om:

  • minderjarige kinderen als u de ouder bent;
  • iemand die onder curatele is gesteld, als u de curator bent;
  • iemand die onder bewind is gesteld, als u bewindvoerder bent;
  • iemand waarvan u de mentor bent;
  • iemand die om medische redenen geen toestemming kan verlenen, als u diens zaakwaarnemer bent.

Met toestemming

Met toestemming van de ander kunt u onder andere in de volgende gevallen een zorgverzekering afsluiten:

  • als u voor een familielid een zorgverzekering wilt afsluiten;
  • als u medewerker bent van de sociale dienst, een hulpverlenende instantie of zorginstelling en u wilt voor een cliënt of patiënt een zorgverzekering afsluiten.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-06-2016

Stuur door aan een vriend