Kan ik een vergoeding krijgen voor kosten door handicap of ouderdom?  

Antwoord:

Als u extra (hoge) kosten moet maken door een handicap, chronische ziekte of ouderdom, dan kunt u daar vaak een vergoeding of tegemoetkoming voor krijgen. Het hangt af van het soort kosten, van de hoogte van de kosten en van uw situatie.

Vergoedingsregelingen

Vergoeding van uw kosten is mogelijk vanuit:

  • Basisverzekering. Deze verplichte verzekering vergoedt de medische kosten bijvoorbeeld het ziekenhuis en de meeste medicijnen. Houdt u wel rekening met uw verplichte eigen risico en eventueel uw vrijwillige eigen risico.
  • Wet langdurige zorg (Wlz). Kosten voor bijvoorbeeld verblijf in een verpleeghuis en vandaaruit het vervoer van en naar dagbesteding worden vanuit de Wlz vergoed.
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor deze vergoeding kunt u bij uw gemeente terecht. De vergoeding is bedoeld voor de kosten van hulpmiddelen voor woningaanpassingen en voor kosten in relatie tot begeleiding, dagbesteding en dagopvang. Ook voor vervoersvoorzieningen  en voor aanpassingen aan uw eigen vervoermiddel kunt u een beroep doen op de Wmo. Tenslotte kunt u ook een beroep doen op de Wmo voor ondersteuning van mantelzorgers.
  • Bijzondere bijstand. Hebt u een zeer laag inkomen, dan kunt u soms een beroep doen op de bijzondere bijstand. U kunt soms een beroep doen op de vergoeding voor bijvoorbeeld extra stookkosten of kledingslijtage door rolstoelgebruik . U vraagt bijzondere bijstand aan bij uw gemeente. De gemeente beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt.
  • De Jonggehandicaptenkorting. Voorwaarden voor de korting zijn dat u recht heeft op een Wajong-uitkering of recht heeft op arbeidsondersteuning.
  • Onder voorwaarden kunt u specifieke zorgkosten die niet door een andere regeling vergoed worden, aftrekken van de belasting. Hierbij wordt onder andere gelet op uw inkomen en op het soort kosten.

Meer informatie

Meer informatie over deze regelingen vindt u op de site Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-12-2014

Stuur door aan een vriend