Kan ik een vergoeding krijgen voor deelname aan culturele en sportieve activiteiten?

Antwoord:

Ja, dat kan via de gemeente en soms ook via uw zorgverzekeraar. U moet wel aan de voorwaarden voldoen.

Gemeenten hebben vaak een speciale regeling voor mensen met een minimuminkomen die willen deelnemen aan een sociaal-culturele of sportieve activiteit. Voor onder andere de volgende activiteiten kunt u bij de gemeente een vergoeding vragen:

  • lidmaatschap van een sportvereniging
  • lidmaatschap van een toneelvereniging
  • abonnement op de bibliotheek
  • zwemlessen

Kortingspas

Sommige gemeenten hebben een pas voor mensen met een laag inkomen. Met deze pas kunt u soms ook korting krijgen op het zwembad of een sportvereniging. Bent u 65 jaar of ouder, dan komt u ook vaak in aanmerking voor een kortingpas.

Zorgverzekeraar

Bent u lid van een patiëntenvereniging? Dan kunt u soms deelnemen aan sportieve activiteiten op kosten van uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u daar meer informatie over geven.

Bijzondere bijstand

Het kan zijn dat u voor alle genoemde regelingen niet in aanmerking komt. In dat geval kunt u voor de vergoeding van de kosten voor sociaal-culturele of sportieve activiteiten nog vragen om bijzondere bijstand. De gemeente beoordeelt dan of:

  • de activiteit noodzakelijk is (bijvoorbeeld als u moet zwemmen op doktersadvies)
  • het gaat om bijzondere omstandigheden
  • de kosten niet door een andere instantie of op een andere manier kunnen worden vergoed. Bijvoorbeeld door uw zorgverzekeraar of vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • u de kosten zelf kunt betalen, bijvoorbeeld uit uw inkomen of vermogen
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

16-03-2015

Stuur door aan een vriend