Kan ik een spoedexamen doen om mijn rijbewijs te halen?

Antwoord:

U kunt een spoedexamen doen als u langer dan een half jaar naar het buitenland vertrekt.

Uw werkgever of school moet wel een officiële verklaring bijvoegen waarin de vertrekdatum en de verblijfsperiode vermeld staan.

U kunt ook een spoedexamen doen als er tijdens uw vorige praktijkexamen een defect was aan het examenvoertuig. De examinator maakt zelf een afspraak voor een nieuw praktijkexamen met de rijschool en u. U betaalt hiervoor het examentarief plus een spoedtoeslag.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-02-2015

Stuur door aan een vriend