Kan ik een klacht indienen tegen de Raad voor de Kinderbescherming?

Antwoord:

De Raad voor de Kinderbescherming heeft een klachtenregeling. U kunt een klacht indienen over:

  • de manier waarop een raadsonderzoek is uitgevoerd;
  • de manier waarop een rapport tot stand is gekomen;
  • de manier waarop een medewerker van de Raad zich tegenover u heeft gedragen.

De inhoud van het advies

Bent u het niet eens met een advies van de Raad? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij de instantie aan wie dat advies is gericht. Bijvoorbeeld de rechter, de officier van justitie of de minister van Veiligheid en Justitie.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-09-2016

Stuur door aan een vriend