Kan ik een diploma in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) behalen zonder een opleiding te volgen? 

Antwoord:

Het is mogelijk om zonder dat u een opleiding volgt een diploma te behalen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dit kan door middel van het aanvragen van een Ervaringscertificaat (EVC). EVC staat voor erkenning van Verworden Competenties. Het ervaringscertificaat is een getuigschrift waarin staat wat u kunt en wat u weet. U kunt een EVC-aanvraag indienen bij een officiële aanbieder van EVC-trajecten. U moet dan een portfolio samenstellen met bewijzen, zoals diploma's, cursussen, uw werkervaring, functioneringsgesprekken, uw ervaring in vrijwilligerswerk etc. Uw portfolio wordt, eventueel met aanvullende praktijkopdrachten of een gesprek, beoordeeld en vergeleken  met erkende landelijke beroepsstandaarden.

In uw ervaringscertifcaat staat op welk niveau u functioneert ten opzichte van die beroepsstandaarden. Een ervaringscertificaat kan leiden tot vrijstellingen voor opleidings- of examenonderdelen bij mbo- of hbo-opleidingen. In een enkel geval kan dit certificaat rechtstreeks leiden tot een diploma.

Meer informatie vindt u bij het Kenniscentrum EVC.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-06-2014

Stuur door aan een vriend