Kan ik een betalingsregeling of uitstel van betaling krijgen voor een gemeentelijke belasting?

Antwoord:

U kunt alleen uitstel van betaling aanvragen als u kwijtschelding aanvraagt of als u bezwaar maakt tegen een belastingaanslag. Als u bezwaar maakt kunt u alleen uitstel krijgen voor het bedrag waarmee u het oneens bent. Stuur uw aanvraag voor uitstel van betaling naar de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

20-02-2015

Stuur door aan een vriend