Kan ik een aanvraag voor een uitkering bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven indienen als ik alleen geestelijk letsel heb?

Antwoord:

Ja, u kunt ook een aanvraag indienen als u alleen geestelijk letsel heeft. De aard van het letsel moet wel ernstig zijn. Bijvoorbeeld: een psychisch trauma, straatangst, depressiviteit of fobie. Om te beoordelen of iets ernstig letsel is, kijkt het Schadefonds of u voor het letsel in behandeling bent. Het Schadefonds gaat er bij zedenmisdrijven en gewapende overvallen van uit dat er sprake is van ernstig geestelijk letsel.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-07-2016

Stuur door aan een vriend