Kan ik de akten van geboorten/overlijden/huwelijk in een andere taal krijgen?

Antwoord:

De gemeente kan akten van geboorte, overlijden en huwelijk als meertalige uittreksels afgeven. U kunt een meertalig uittreksel alleen gebruiken in het buitenland en bij buitenlandse autoriteiten in Nederland. Een meertalig uittreksel wordt alleen verstrekt aan uzelf, een gemachtigde of aan iemand die daar een gerechtvaardigd belang bij heeft.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

18-04-2012

Stuur door aan een vriend