Kan ik de achternaam van mijn kind veranderen omdat mijn kind geen contact meer heeft met de vader?

Antwoord:

Dit kan als uw kind nog minderjarig is en u minimaal 3 jaar als alleenstaande moeder voor het kind heeft gezorgd. Is uw kind jonger dan 12 jaar dan moet u zelfs 5 jaar als alleenstaande moeder voor het kind hebben gezorgd. U kunt na de periode waarin u alleen voor uw kind hebt gezorgd een verzoek om achternaamswijziging indienen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Maakt de vader bezwaar, dan stelt de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek in. Het belang van het kind staat hierbij voorop.

In heel uitzonderlijke gevallen wordt het verzoek om naamswijziging toch ingewilligd als niet is voldaan aan de bovenvermelde vereisten. Dat kan alleen in het geval afwijzing van het verzoek de lichamelijke of geestelijke gezondheid van het kind of de meerderjarige verzoeker in ernstige mate zou schaden.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-04-2012

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend