Kan ik de achternaam van mijn kind veranderen omdat mijn kind geen contact meer heeft met de vader?

Antwoord:

Als u als allenstaande ouder of met een nieuwe partner langdurig voor uw kind of kinderen heeft gezorgd, gelden de volgende regels:

  • als uw kind, of uw jongste kind, jonger is dan 12 jaar, dan geldt een verzorgingstermijn van 5 jaar
  • anders geldt een verzorgingstermijn van 3 jaar

U kunt na die periode een verzoek om achternaamswijziging indienen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Maakt de vader bezwaar, dan stelt de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek in. Het belang van het kind staat hierbij voorop.

In heel uitzonderlijke gevallen wordt het verzoek om naamswijziging toch ingewilligd als niet is voldaan aan de bovenvermelde vereisten. Dat kan alleen in het geval afwijzing van het verzoek de lichamelijke of geestelijke gezondheid van het kind of de meerderjarige verzoeker in ernstige mate zou schaden.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-09-2014

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend