Kan ik bezwaar of beroep indienen tegen een milieueffectrapportage (m.e.r.)?

Antwoord:

Tegen een m.e.r.-beoordelingsbeslissing kunt u alleen bezwaar maken of beroep indienen als de beslissing u rechtstreeks in uw belang treft. Anders is er geen bezwaar of beroep mogelijk. Mocht u het, als belanghebbende, niet eens zijn met de gevolgde procedure, dan kunt u wel bezwaar of beroep indienen over de besluitvorming.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-06-2015

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend