Kan ik bezwaar maken tegen de verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding?  

Antwoord:

Hebt u met de pensioenuitvoerder een verschil van mening hebt over de verdeling van het pensioen? Dan kunt u eerst bezwaar maken bij de pensioenuitvoerder. Als dat niet mogelijk is, of u bent het niet eens met de beslissing, dan kunt u naar de kantonrechter. Daarbij is een advocaat niet verplicht.

Verschil van mening met ex-partner

Hebt u over de verdeling van het pensioen een verschil van mening met uw ex-partner? Dan kunt u naar de rechter gaan. U hebt daarvoor een advocaat nodig.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

24-04-2013

Stuur door aan een vriend