Kan ik bezwaar maken tegen de bouwplannen van mijn buren? 

Antwoord:

U kunt uw buren vooraf laten weten dat u bezwaar heeft tegen hun bouwplannen. Misschien komt u er samen uit.

Bezwaar tegen omgevingsvergunning

Als de buren een omgevingsvergunning hebben aangevraagd voor hun bouwplannen, dan kunt u (net als andere omwonenden en belanghebbenden) een bezwaar indienen bij de gemeente. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na bekendmaking van de aanvraag. Elke aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt bekendgemaakt door publicatie in een gemeentelijk blad, een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad of op internet.
De gemeente neemt uw bezwaar in de beoordeling mee. Als de gemeente beslist dat de klachten gegrond zijn, dan kan de gemeente besluiten geen omgevingsvergunning te verlenen. Bouwen mag dan niet meer.

Burenrecht

Als de bouwplannen al voltooid zijn, gelden de eisen van het burenrecht. U kunt dan aan uw buren vragen om een schadevergoeding als het bouwwerk onrechtmatig is. Als u er niet gezamenlijk uitkomt, kunt u het geschil voorleggen aan de civiele rechter.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

29-03-2016

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend