Kan ik betaald verlof krijgen om voor mijn zieke moeder te zorgen?

Antwoord:

U kunt uw werkgever om kortdurend zorgverlof vragen. U vraagt dit als u moet zorgen voor een ouder, of uw (pleeg)kinderen of een huisgenoot. De zorg moet wel noodzakelijk zijn en in uw directe omgeving is er niemand anders die deze zorg kan geven. Bij zwaarwegende belangen kan de werkgever weigeren.

U kunt meerdere keren per jaar kortdurend zorgverlof opnemen. Er geldt een maximum van 2 maal het aantal uren dat u per week werkt. Uw werkgever moet 70% van uw loon doorbetalen, met als minimum het minimumloon.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-07-2016

Stuur door aan een vriend