Kan ik beroep instellen zonder eerst bezwaar te maken?

Antwoord:

Soms kunt u tegen een beslissing van een bestuursorgaan rechtstreeks beroep instellen. De bezwaarschriftprocedure vervalt dan. Rechtstreeks beroep kan zinvol zijn als uw meningsverschil met het bestuursorgaan niet over feiten, maar over een zuiver juridische kwestie gaat. En als het vaststaat dat het bestuursorgaan en u het daarover niet eens worden. In een bezwaarschrift kunt u het bestuursorgaan verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de rechter.

Beslist een bestuursorgaan niet op tijd over een aanvraag die u heeft gedaan? Dan kunt u ook rechtstreeks beroep instellen. In dat geval hoeft u niet eerst een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan, die stap vervalt.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-07-2016

Stuur door aan een vriend