Kan ik beroep instellen tegen de afwijzing van mijn asielaanvraag?

Antwoord:

De IND kan de beslissing om uw asielaanvraag af te wijzen binnen 48 uur hebben genomen. Dit is de zogenaamde AC-procedure. U hebt dan een week de tijd om beroep in te stellen. Als de IND de beslissing later heeft genomen, in de normale asielprocedure, kunt u binnen 4 weken nog beroep instellen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

06-03-2013

Stuur door aan een vriend