Kan ik als startend ondernemer een beroep doen op de Bbz?

Antwoord:

U kunt als startend ondernemer gebruik maken van de Bbz als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U werkt minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf (inclusief administratie en aquisitie).
  • U kunt geen hulp (meer) krijgen van een bank of borgstellingsfonds.
  • U (en eventueel uw gezin) bent afhankelijk van de inkomsten uit het bedrijf.
  • Uw totaalinkomen komt niet boven het bijstandsniveau.
  • Uw bedrijf is volgens de sociale dienst van de gemeente levensvatbaar. Dat wil zeggen: u (en eventueel uw gezin) kunt er genoeg mee verdienen om er zelf van te leven, en om het bedrijf voort te laten bestaan.

Starten vanuit de bijstand

Start u uw onderneming vanuit de bijstand, dan kunt u gebruik maken van 2 mogelijkheden van de Bbz:

  • U kunt een lening krijgen van maximaal € 34.816 om noodzakelijke investeringen te financieren. Dit bedrag geldt per 1 januari 2013. U moet deze lening met rente terugbetalen.
  • U kunt een periodieke uitkering krijgen tot bijstandsniveau. U krijgt dan maandelijks een bedrag uitbetaald, bedoeld voor levensonderhoud. Na afloop van het boekjaar wordt de hoogte van de bijstand definitief vastgesteld. Daarna kan de bijstand worden omgezet in een (renteloze) lening. De periodieke uitkering duurt maximaal 36 maanden.

Meer informatie

De sociale dienst van uw gemeente kan u meer vertellen over de voorwaarden van geldleningen en periodieke uitkeringen volgens het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

22-02-2013

Stuur door aan een vriend