Kan ik als ondernemer van 55 jaar of ouder een beroep doen op het Bbz?

Antwoord:

Bent u ouder dan 55 jaar en heeft u de WAO-leeftijd nog niet bereikt? En heeft u een bedrijf dat niet levensvatbaar is? Dan kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente vult dan uw inkomen aan tot bijstandniveau. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent een zelfstandige, met of zonder personeel.
  • Uw bruto-jaarinkomen uit bedrijf of beroep is lager dan de bijstandsnorm.
  • Uw bruto inkomen uit uw onderneming is gemiddeld minimaal € 7.635 per boekjaar.
  • U hebt minimaal 10 jaar aaneengesloten een bedrijf of zelfstandig beroep uitgeoefend voordat u de aanvraag deed.

U kunt maximaal 12 maanden een Bbz-uitkering krijgen. Soms is een verlenging met nog eens 12 maanden mogelijk.

Soms kunt u ook een bedrag van de gemeente lenen van maximaal € 9.612. Dit bedrijfskapitaal is bedoeld om te investeren in uw bedrijf. Als uw vermogen niet meer is dan € 129.511 hoeft u dit bedrag niet terug te betalen. Heeft u meer vermogen? Dan gaat het om een rentedragende lening. 

Meer informatie

De sociale dienst van de gemeente kan u meer vertellen over de voorwaarden van geldleningen of periodieke uitkeringen volgens het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-01-2015

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend