Kan ik als onderhuurder in de woning blijven wonen?

Antwoord:

Er zijn 2 huurovereenkomsten. De ene huurovereenkomst is tussen de huurder en de verhuurder. De andere huurovereenkomst is tussen u en de huurder. Wanneer de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de huurder eindigt, gaat die huurovereenkomst automatisch op uw naam over. De verhuurder kan wel binnen 6 maanden aan de rechter ontbinding van de huurovereenkomst vragen. Dat kan bijvoorbeeld omdat u (de onderhuurder) te weinig verdient om de huur te kunnen betalen, de onderhuurovereenkomst kennelijk is aangegaan om u de positie van huurder te geven, of als onder de gegeven omstandigheden het niet redelijk is dat u de positie van de huurder voorzet.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-06-2011

Stuur door aan een vriend