Kan ik als ik het niet gedaan heb toch worden veroordeeld?

Antwoord:

Een rechter kan u pas veroordelen als het strafbare feit dat ten laste is gelegd zowel wettig als overtuigend bewezen kan worden verklaard. Er moeten minimaal 2 wettige bewijsmiddelen zijn, zoals een verklaring, een vingerafdruk, een aangifte of fotomateriaal.

Maar behalve dat er voldoende wettige bewijsmiddelen moeten zijn, moet de rechter er ook van overtuigd zijn dat u het strafbare feit hebt begaan.

Ondanks deze zorgvuldige afweging, kan het voorkomen dat iemand wordt veroordeeld voor iets dat hij niet heeft gedaan. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden kan toch een fout worden gemaakt. Dit heet een rechterlijke dwaling.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-08-2015

Stuur door aan een vriend