Kan ik als biologische vader de erkenning van mijn kind door een ander tegenhouden?

Antwoord:

Dat kan. U zult dan moeten aantonen dat er sprake is van misbruik van recht. Hiervoor moet wel iets bijzonders aan de hand zijn. Als uw ex niet meewerkt aan de erkenning, dan kunt u via een procedure ‘gerechtelijke vaststelling vaderschap’ erkenning afdwingen. Start die procedure snel, breng de moeder daarvan op de hoogte en sommeer de moeder de uitspraak van de rechtbank af te wachten alvorens zij iemand anders toestemming geeft om het kind te erkennen. Als de moeder in de tussenliggende periode het kind desondanks laat erkennen door haar nieuwe partner, acht ik de kans groot dat de rechtbank de erkenning zal vernietigen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-06-2012

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend