Kan het voorkomen dat ik de ontvangen lerarenbeurs later terug moet betalen?

Antwoord:

Ja, in een aantal situaties moet u de ontvangen lerarenbeurs geheel of gedeeltelijk terugbetalen.

  • als u geen bewijs van deelname kunt overleggen van een korte opleiding
  • als u in het geval van een bachelor- of masteropleiding niet binnen 3 jaar na afloop van de subsidieperiode het aantal studiepunten heeft behaald waarvoor u subsidie heeft ontvangen
  • als u gedurende de periode waarin u de beurs ontvangt, niet meer als leraar in dienst bent van een onderwijsinstelling die gefinancierd wordt door de overheid
  • als u binnen 1 jaar na het afronden van de opleiding het onderwijs verlaat om in een andere sector te gaan werken

Meer informatie

Meer informatie over de lerarenbeurs krijgt u bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-09-2015

Stuur door aan een vriend