Kan het UWV WERKbedrijf sancties opleggen als ik me volgens hun niet voldoende inspan om weer te kunnen werken?

Antwoord:

U bent verplicht om aan uw re-integratie te werken, bijvoorbeeld door tijdelijk ander werk binnen het bedrijf te gaan doen. U en uw werkgever zijn beide verantwoordelijk voor de re-integratie. UWV heeft daarin geen rol. Maar als het proces vastloopt en de arbodienst ook niet verder kan helpen, kan UWV een onafhankelijk deskundigen oordeel geven.

Doet u te weinig aan re-integratie of weigert u mee te werken? Dan kan uw werkgever de betaling van uw loon stopzetten. Heeft u een uitkering van UWV en doet u onvoldoende om weer aan het werk te gaan? Dan kan het UWV uw uitkering deels weigeren of helemaal stopzetten.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-09-2014

Stuur door aan een vriend