Kan er sprake zijn van een proeftijd als die niet schriftelijk is overeengekomen?

Antwoord:

Nee, een proeftijd moet schriftelijk worden overeengekomen aan het begin van het dienstverband. Als dit niet is gebeurd, is er geen proeftijd op uw arbeidsovereenkomst van toepassing. Het dienstverband loopt dan gewoon door. De proceduretijd voor de aanvraag van een ontslagvergunning mag worden afgetrokken van de opzegtermijn, maar tot een minimum van één maand (art 672 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek). Vanaf 1 januari 2015 mag bij tijdelijke contracten van maximaal 6 maanden geen proeftijd worden vastgesteld.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-09-2014

Stuur door aan een vriend