Kan een werkgever die mij in dienst wil nemen van mij verlangen dat ik een medische keuring onderga?

Antwoord:

U mag op grond van de Wet op de medische keuringen alleen worden gekeurd als aan de functie waarop u hebt gesolliciteerd bijzondere eisen zijn gesteld.

De werkgever mag dus alleen een medische keuring verlangen als dat nodig is voor de functie. De (mogelijkheid tot) keuring moet in de personeelsadvertentie zijn aangekondigd. Verder mag een werkgever alleen een keuring verlangen als hij het voornemen heeft u aan te nemen. De keuring moet worden uitgevoerd door een keuringsarts. Testen die specifiek gericht zijn op het ontdekken van (toekomstige) ongeneeslijke ziektes zijn verboden. De arts informeert u over de uitslag van de keuring. U kunt dan zelf beslissen of hij de uitslag ook aan de werkgever doorgeeft. U heeft het recht om een herkeuring aan te vragen als u het niet eens bent met het resultaat van de keuring.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

11-03-2016

Stuur door aan een vriend