Kan een verkoper zich beroepen op onredelijke leveringsvoorwaarden?

Antwoord:

Een winkelier kan zich beroepen op de leveringsvoorwaarden die hij zelf heeft opgesteld. Maar niet alles in algemene leveringsvoorwaarden is geldig. Zo is het niet redelijk als de verkoper alle risico’s bij u neerlegt. Een bekend voorbeeld is het bordje bij de garderobe van restaurants en café’s waarop staat dat ze niet aansprakelijk zijn voor verlies of diefstal van eigendommen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-08-2016

Stuur door aan een vriend