Kan een vader zijn kinderen onterven ten gunste van zijn vriendin?

Antwoord:

In beginsel is iemand vrij om in een testament te bepalen aan wie hij zijn bezittingen wil nalaten. De wetgever heeft echter de vrijheid van een persoon om zijn vermogen na te laten beperkt in die zin dat de kinderen niet geheel kunnen worden onterfd. Ondanks het feit dat een vader alles aan zijn vriendin heeft nagelaten, kunnen zijn kinderen toch hun legitieme portie opeisen. Het legitieme gedeelte is een gedeelte van de erfenis die de kinderen zonder testament zouden hebben geërfd en is afhankelijk van het aantal kinderen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-04-2011

Stuur door aan een vriend