Kan een testament zonder tussenkomst van de notaris worden opgemaakt?

Antwoord:

Nee, voor het opmaken van een testament hebt u een notaris nodig. Dat schrijft de wet voor. Een eigen opgemaakt ‘testament’ heeft geen enkele rechtskracht en zal bij een eventueel overlijden worden gepasseerd. Voor het opmaken van een testament zult u zich dus tot een notaris moeten wenden. De notaris zal uw uiterste wil vastleggen. De notaris kan u adviseren welke bepalingen voor u belangrijk zijn om op te nemen. Een testament heeft pas rechtskracht als het door de notaris in het bijzijn van u en 2 getuigen is voorgelezen en ondertekend. Een testament kan overigens te allen tijde worden gewijzigd. Dit moet gebeuren via de notaris.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-04-2011

Stuur door aan een vriend