Kan een spelfout in de geboorteakte worden verbeterd?  

Antwoord:

Staat er een fout in de naam op de geboorteakte, dan kunt u deze laten verbeteren door de ambtenaar van de burgerlijke stand. De ambtenaar van de burgerlijke stand is alleen bevoegd tot het wijzigen van spelfouten of schrijffouten. Alle overige wijzigingen in uw voornaam verlopen via de rechter.

Onjuist gespelde voornaam

Een onjuist gespelde voornaam hoeft geen schrijffout of spelfout te zijn. Als blijkt dat de voornaam onjuist in de geboorteakte vermeld staat, kunt u de rechter verzoeken de voornaam te verbeteren. Voor het indienen van het verzoek heeft u een advocaat nodig.

Controle geboorteakte

Bij de geboorteaangifte van uw kind maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte op. In de akte wordt/worden de voornaam/voornamen van uw kind opgenomen. Controleer voordat u de geboorteakte ondertekent of de voornaam juist gespeld is en er geen typefouten in voorkomen. Let ook op het gebruik van de juiste leestekens.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-04-2012

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend